Ustavení kontrolního výboru

Komentář na opakované útoky členů Zlatohorců (SNKZMNK)

Na prvním zasedání zastupitelstva byl zvolen předsedou kontrolního výboru (KV) náš člen Mgr. Augustin Kůr. Jelikož se opět objevily zavádějící a nepravdivé výroky ze sdružení Zlatohorců, rádi bychom tuto volbu vyjasnili.

Poslední 4 roky byli ve vedení města dva členové sdružení Tradice a prosperita, dva členové sdružení Zlatohorců a jeden „nezávislý“. Obě strany tak byly zastoupeny rovným dílem. Z toho starostou a místostarostou pak členové sdružení Tradice a prosperita. Volba předsedy kontrolního výboru z této strany by nám tak přišla primárně nevhodná.

Stejné poslední 4 roky byl kontrolní výbor veden sdružením Zlatohorců. Většina zápisů kontrolního výboru opakuje, že nebyly dodány podklady včas. Ostatně toto je nejčastější argument ze všech jednání s tímto sdružením společně s tím, že údajně nemají možnost se k dokumentům dostat a minulé vedení města odmítalo dokumenty poskytovat. Podle našeho názoru výsledky kontrolního výboru odrážely veskrze pouze kontroly podkladů a jednání zastupitelstva, což považujeme za nedostatečné.

Vzhledem k tomu, že dosavadní zkušenosti nepotvrzují výše napsané tvrzení, máme za to, že kontrola se provádí lépe s dokumenty než bez nich. Chceme zkontrolovat činnost minulých 4 let, kde byly obě strany ve vedení zastoupeny rovnocenně a v zastupitelstvu byl poměr 8/7.

Je dobré explicitně vysvětlit, co to vlastně znamená kontrolní výbor a jaké má pravomoci. Je důležité zdůraznit, že kontrolní výbor nemá žádné větší pravomoci než jakýkoli zastupitel města. Jediný rozdíl je finanční pobídka, kterou člen kontrolního výboru od města dostane.Všem zastupitelům jsme navíc deklarovali, že pokud budou chtít čemukoli se věnovat, tedy i kontrole, maximálně pomůžeme nejen s komunikací, ale případně s předáváním dokumentů.

Jelikož považujeme za důležité především pro město pracovat, oslovili jsme téměř okamžitě po ustanovení předsedy KV dva slibné členy sdružení Zlatohorců a požádali je o práci v KV. Odpověď byla překvapující, žádali měsíc na rozhodnutí. Můžeme jen doufat, že dosavadní rétorická kritika se přemění na skutečnou pomoc a především práci pro město.

 

Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska