Volební program

Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska​

1. Rozvoj města

a přilehlých obcí (výstavba - infrastruktura)

Zpracování potřeb regionu Novoknínska z hlediska oprav a výstavby, následné stanovení priorit, vypracování projektů a cílená snaha o získání dotací na tyto projekty. Predevším:

 • Nutné opravy místních komunikací a chodníků, později generální opravy z dotací, zlepšení komunikace s Krajem při zařazování úseků do Krajského plánu oprav.
 • Vodní zdroj, kanalizace a ČOV (Libčice, Chramiště, Kozí Hory).
 • Vybudování autobusového nádraží na místě současné improvizované točny autobusů u bytovek a snížení dopravní zátěže uvnitř města.
 • Vytváření vhodných podmínek pro individuální bytovou výstavbu občanů Nového Knína.
 • Zkvalitnění stavebního dozoru, zejména při přebírání projektů, přehodnocení koncepce výstavby, zástavby a zajištění jejího dodržování, péče o památky.

2. Sociální péče

Podpora našich seniorů.

 • Užší spolupráce s Farní charitou Starý Knín a její podpora v pomoci starým, nemocným i jinak potřebným, podpora projektů aktivních seniorů.
 • Vybudování vyhrazeného parkoviště pro tělesně postižené na náměstí a u obchodu na Smíchově.

3. Kultura a sport

Rozšíření nabídky kulturních programů v Novém Kníně.

 • Větší využití kulturních zařízení v majetku města při pořádání kulturních akcí.
 • Podpora místních spolků, dobrovolných organizací a aktivit v Novém Kníně.
 • Napomáhání rozvoji turistiky a propagaci regionu.
 • Pokračování v partnerství s obcí Ledro.

4. Naše děti

Spolupráce se ZŠ a MŠ Nový Knín, podpora našich dětí.

 • Realizace prolézaček pro aktivity školní družiny na pozemku pod školou a srovnání terénu pro možnost sportovního vyžití (malá kopaná, doskočiště); snaha o získání dotace na víceúčelové školní sportovní hřiště v areálu ZŠ; podporujeme dotační projekt na rekonstrukci podkroví staré budovy za přijatelné finanční spoluúčasti města; přikoupení prolézaček na hřišti MŠ; zapojení se do prevence proti globálním hrozbám (např.: přednášky na různá témata – povodně, požáry, terorismus apod.).
 • Spolupráce na projektech rozvoje veřejného dětského hřiště a rozšíření nabídky aktivit pro děti.

5. Bezpečnost

a podpora občanů Novoknínska

 • Zajištění spolupráce s městskou policií, popřípadě zvážení vybudování stanice městské policie v Novém Kníně pro spádovou oblast obcí, které ještě nemají obecní policii (Mokrovraty, Prostřední Lhota, Záborná Lhota, Chotilsko, popřípadě Čím – dle zájmu na spolufinancování).
 • Zabezpečení problémových míst, aby nedocházelo k obecnému ohrožení – rozpadající se budovy, kde se schází omladina a dělá nepořádek.

6. Radnice

Zlepšení komunikace mezi radnicí a obyvateli, vytvoření důvěry ve své zastupitele.

 • Vytvoření zastupitelstva, kam budou občané chodit pro informace, konkrétní řešení a odpovědi.
 • Pokračování ve spolupráci na operačních programech s MAS BrdyVltava.
 • Sledování dotačních titulů a grantů z fondů krajského úřadu, ministerstev i evropské unie a jejich případné využití.
 • Zapojení se do reálného dění a společenských aktivit města.

Kontakt

Veškeré Vaše dotazy či připomínky rádi zodpovíme.
Rádi přivítáme zajímavé nápady či invenci z vaší strany.

Pište na e-mail: info@snknk.cz