Povolební jednání

Rádi bychom vám sdělili naše zkušenosti, pocity a důvody volby koaličního partnera z povolebních jednáních se zástupci obou dalších sdružení našeho města.

Jak už jsme psali, a je možné vidět v našem kalendáři, jednali jsme do našeho rozhodnutí celkem čtyřikrát s oběma stranami (2x se sdružením Zlatohorců (SNKZMNK) a 2x se sdružením Tradice a Prosperita (TaP). Tato jednání trvala v součtu cca 8 hodin. Na prvních setkáních bylo v obou případech cca 25 jednajících, na druhých setkáních pak cca 20.

Obě sdružení nám hned na úvod jednání sdělila, že nebudou v žádném případě jednat s druhou stranou. To hned na počátku jednání tedy znamenalo, že pro zachování rozumného fungování města se musíme rozhodnout pro jednu nebo druhou stranu.

Naše otázky na obě sdružení byly veskrze stejné. Vzhledem k tomu, že máme volební programy z větší části podobné, zajímaly nás vize, zkušenosti, jejich kandidáti na post starosty a místostarosty, pohledy na zbylé sdružení, sebereflexe úspěchů a chyb.

Sdružení Zlatohorců vlastně prohlásilo, že všechno ve vedení města bylo za poslední 4 roky špatné. Ze sebereflexe uvedli, že udělali vše dobře v rámci svých možností. Uvítali shodnost vzájemných volebních programů. Opakovaně uváděli, že starosta odmítá dodávat podklady, dokumenty, brání využívání právních služeb města či odmítá financovat projekty, s kterými sdružení Zlatohorců přišlo. Při druhém jednání jsme zástupce sdružení seznámili se zpětnou vazbou, neboť informace z prvního jednání jsme konfrontovali přímo se sdružením TaP. Při druhém jednání jsme také uvedli naše rozhodnutí a to zkusit spolupráci se současným starostou a jeho sdružením – doslova jsme prohlásili, že chceme údajnou fatální, až absolutní, nesoučinnost zažít na vlastní kůži. Sdružení Zlatohorců jsme nabídli pomoc s komunikací s vedením města a pomoc při žádostech o dokumenty. Požádali jsme sdružení Zlatohorců o změnu negativní rétoriky.

Sdružení TaP se naopak profilovalo do pozice pokračování ve stávajícím běhu města s mírnými odchylkami. Jako hlavní důvod nefunkčnosti posledních 4 let uváděli obstrukční jednání opozice. Uvedli vize na řešení komunikací, dotovaných investic obecně, zřízení městské policie atd. Dále uvedli několik chyb, za které nejsou během 4 let rádi. Jelikož jsme i zde měli na druhém jednání konkrétní informace od sdružení Zlatohorců, konfrontovali jsme je se sdružením i přímo se starostou. To se týkalo především uváděné absolutní nekomunikace a odmítání spolupráce s dodáváním pokladů a dokumentů obecně. Dle informací sdružení TaP nejde o pravdivé informace, dle jejich slov opozice vlastně nikdy na úřadě nebyla, nezjišťovala chod města a dokumenty kromě podkladů pro zastupitelstvo nevyžadovalo.

Před druhým jednáním se sdružením Zlatohorců jsme hlasovali o volbě partnera. V hlasování zvítězilo sdružení TaP, ovšem s tím, že máme podmínky spolupráce. Tyto podmínky z větší části odráží text koaliční smlouvy, který jsme nakonec všichni podepsali.

Jak víte, naším hlavním důvodem vytvoření nového sdružení bylo zlepšení dialogu a navrácení kultury komunikace mezi zastupiteli. Z prvotních zkušeností nám skutečně přijde, že komunikace sdružení Zlatohorců je veskrze negativní a nekonstruktivní. Přijde nám, že se zde využívá snaha tzv. „nadávat na všechno“, bez snahy o obnovení dialogu a konstruktivními činy. Ať se mýlíme nebo ne, naší snahou je městu pomoci. Už teď vidíme, že základem je množství energie a času, které do města a jeho projektů je potřeba vložit. Vítáme jakoukoli pomoc, ať od jednoho či druhého sdružení. Myslíme si, že je potřeba věnovat čas konkrétní pomoci a konkrétním projektům, nikoli „nadávat na vedení“, což v české kotlině není neobvyklé….

Těšíme se na konstruktivní dialog s oběma sdruženími, pevně doufáme, že tomu pomůžeme.

 

Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska