Podklady, podklady, podklady…

Tento článek si klade za cíl osvětlit náš dosavadní, ač jde o vzorek prozatím velmi časově krátký, pohled na kritiku sdružení Zlatohorců (SNKZMNK), čímž jsou podklady pro jednání zastupitelstva.

V komunikaci zastupitelů i na zastupitelstvech jako takových se opakovaně objevují žádosti ze strany sdružení Zlatohorců na dodání dalších podkladů, či stížnosti na jejich nedodání či pozdní dodání.

V tomto případě dosud vidíme pravdu někde uprostřed, spíše na straně sdružení Zlatohorců. Jde samozřejmě o úhel pohledu jak takový podklad (např. důvodová zpráva) má vypadat. Pokud bychom chtěli být akurátní, jsou dosavadní podklady nedostatečné. Je však otázkou, jaké množství práce je efektivní podkladům věnovat. To samozřejmě záleží také na invenci všech zastupitelů a dále na jejich znalostech, schopnosti a ochotě se dané věci věnovat.

Na druhé straně je bohužel opakovanou skutečností, že z druhé strany dochází i k obstrukcím.  Uveďme jeden příklad – napadání podkladů na rekonstrukci základní školy. Dle sdružení Tradice a prosperita bylo hlavním důvodem opoždených podkladů odstoupení zastupitele sdružení Zlatohorců z výběrové komise na poslední chvíli. Z našeho pohledu je neuvěřitelné, že onen zastupitel antidatoval své odstoupení o poměrně dlouhou dobu. Navíc zcela jednoznačně musela mít obě sdružení podklady již v minulosti. Sdružení Tradice a prosperita z principu, sdružení Zlatohorců mělo ve výběrovém řízení svého zástupce. Ze zasedání zastupitelstva navíc vyplynula neznalost bývalých zastupitelů, že výběrové řízení takového rozsahu má kompletní dokumentaci i celá veřejnost na Internetu. Je tedy překvapivé tvrdit, že nejsou podklady….

Naší snahou bude vyvolat diskuzi nad tématem podkladů, jejich formě a množství.

Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska