Časté otázky

Odpovědi na vaše časté otázky

Tomuto tématu jsme věnovali celý článek, naleznete jej zde. Co se týká otázky peněz, vzhledem k tomu, že náš člen je zároveň radním města, je funkce předsedy kontrolního výboru pro město zdarma.

Zřejmě ano. Na druhou stranu nechceme přilévat olej do ohně. Přijde nám, že na našem malém městě se vede předvolební politika, která si nezadá s politikou vrcholovou. Doufáme v rozum obyvatel a především v to, že vědí, jak poslední 4 roky byly v zastupitelstvu nekonstruktivní až hádavé. Už teď je předvolební politika, především z jedné strany, negativní a bohužel i částečně nepravdivá a účelová. Naším cílem je hledat cesty, snažit se domluvit na základě nutných kompromisů. Jsme zvyklí pro město pracovat, většina z nás jsou aktivní dobrovolní hasiči, kteří mají každý rok pro město „odkrouceno“ mnoho hodin. Pokud nejsme vidět teď, byli jsme vidět na všech akcích, které město pořádalo. Máme na mysli akce pietní, společenské, uklízecí, oslavy, výlety atd., většinu z nich jsme pomáhali připravovat. V tomto si dovolíme i rýpnutí, zastupitele jsme tam veskrze neviděli, to považujeme za ostudu a výzvu zároveň.

Ve svém volebním programu máte jeho vybudování tam, kde má být podle dosavadního územního plánu, tj. na současné provizorní odstavné ploše. Dosavadní pokusy ztroskotaly především na tom, že cesta, kterou jsou v současné době přístupné tenisové kurty Oplocenka, je v soukromém vlastnictví, a tudíž by bylo – kulantně řečeno – krajně riskantní počítat s ní jako s příjezdovou komunikací na rovněž uvažované záchytné parkoviště, které by se mělo nacházet východně od onoho autobusového nádraží (a koneckonců i na ty tenisové kurty). Máte aspoň přibližnou představu o tom, jak tento problém řešit? Uvažujete případně o nějakém jiném řešení, pokud by se autobusové nádraží na uvedeném místě nadále ukazovalo být neprůchodné?

V tuto chvíli se nám tato varianta jeví jako nejlepší možná. Samozřejmě vše může ztroskotat i na neúměrně nevýhodných podmínkách spojených s dotčenými pozemky. Myslíme si, že je to hodně o komunikaci. No a když to nepůjde takto, musí se najít jiná varianta. Je potřeba si uvědomit, že se chýlíme do období, které je specifické ukončením dotačních titulů z EU. Je na místě říct, že město na tak velký projekt z „vlastní kapsy“ nedosáhne. Je třeba jednat rychle. Samozřejmě, že nechceme dělat vše za každou cenu, ale neschválení projektu zastupiteli považujeme za jednu z velkých chyb.

Myslíme si, že autobusové nádraží má pro Město Nový Knín význam. Chceme zastávky na náměstí pro všechny linkové autobusy zaručující bezpečné nastupování a vystupování občanů. To znamená, že musíme počítat se zastavením nejméně tří autobusů současně. Důvodem jsou navazující spoje a přísun školáků do školy. To znamená nejméně 3 terminály, aby terminál zabíral co nejméně místa. Je potřeba upravit infrastrukturu tak, aby autobusy mohly najíždět vždy z jedné strany. Vyplývá z toho vybudovaní točny pod náměstím a na odstavné ploše pro autobusy pod bytovkami. Tím by měl být eliminován zbytečně velký prostor zastávek pro autobusy. Dále se musí realizovat odstavná plocha s parkovištěm pro osobní automobily pod bytovkami. Vycházíme z toho, že i na odstavné ploše by bylo možné nastupovat do linkových autobusů (vybudování autobusové zastávky). Neměli bychom zapomenout, že tato akce by byla financována z účelově vázané dotace, což znamená, že po dobu 5 let jsme vázáni provozovat dílo jako autobusové nádraží. Po 5 letech, žádala-li by si to situace nebo změna linkových spojů, by se dal jednoduše změnit koncept odstavné plochy pro autobusy na záchytné parkoviště pro bytovky a pro dojíždějící z okolních vesnic nebo najít jiné využití. Samozřejmě si ovšem myslíme, že naše řešení může být podpořeno nějakým dobrým nápadem, ať již od občanů nebo zastupitelů, které jsme ochotni dále rozvíjet a podporovat. Rozhodně uvítáme jakoukoli spolupráci na zdárném řešení tohoto letitého problému. Každopádně je projekt závislý na získání dotací a souvisejících stanovisek kompetentních orgánů. Prostě nebude to lehké, ale cestu chceme a musíme najít.

svých kandidátů architekty (Zlatohorci pana Poláka, Tradice a prosperita pana Cvrčka). Máte, když už ne mezi kandidáty, pak aspoň mezi svými přáteli a známými, někoho podobného, na koho byste se v případě potřeby mohli obrátit? A další dotaz související: měla by být zřízena – třeba na částečný úvazek (nebo dokonce jen na DPP) – funkce městského architekta?

Odpověď je jednoduchá, ano, máme. Přesto si myslíme, že mnoho z architektonických prvků v našem městě potřebuje větší architektonický náhled. To nejde zabezpečit pouze jedním „známým architektem“ či projektanty. Ostatně, předpokládáme, že takto se na věc dívají i ostatní strany. Bylo by určitě přínosné spojit síly uvedených projektantů s myšlenkami architektů. Mim. pokud se nepleteme, současná stavební komise má v řadách i vystudovaného architekta, který však nekandiduje.

až nemožné pro čím dál větší počet lidí. Jakou politiku by mělo město uplatňovat, pokud jde o městské byty a jejich obyvatele?

Co se týká otázky nájemních bytů, je potřeba určitě udělat analýzu nákladů na provoz a udržitelnost této komodity v majetku města. Je jasné, že bychom byli špatnými správci, kdybychom dotovali provoz a náklady na údržbu bytových jednotek. Proto je potřeba nastavit takové podmínky, aby i nadále bylo možné nájemní byty v majetku města dále provozovat. Zároveň nesmíme zapomenout, že byty musí být i do budoucna modernizovány se zachováním cenové dostupnosti. Z uvedeného mj. vyplývá dosud nerealizovaný úkol, vypracovat strategii udržitelnosti nájemních bytů v Novém Kníně.

Tzn. primárně, pokud to bude ekonomicky únosné, což předpokládáme, chceme byty v majetku města zachovat. Právě i z důvodu sociálního. Chceme mít možnost mj. „něco“ nabídnout lidem, kteří mohou našemu městu něco přinést a krátkodobě je tíží bytová situace. Také si myslíme, že v dnešní uspěchané a ekonomikou tlačené době není dobré majetek rozprodat a krátkodobě utratit. Možná překvapivě uvedu, že pokud to bude možné, budeme se snažit o vybudování bytů dalších. Hlavním důvodem je až nulová spoluúčast na budování bytové výstavby dotované z prostředků EU. Jak jsme uvedli výše, je nejvyšší čas využít podobné možnosti, neboť podle všeho již podobná možnost nebude.

Máme podle Vás šanci v tomto směru uspět? Pokud ano, může to podle Vás vedení města nějak ovlivnit?

Ano! Podle našeho názoru po tom město přímo volá. Víte, když mluvíte s lidmi, kteří naše město navštíví, co vám většinou řeknou? Často nám říkají, že je město historicky krásné, ale špinavé a zanedbané. To je určitě jeden ze směrů, které volají po změně. Myslíme si, že naše město zatím velmi málo využívá potencionálu společenského města.

které se týkaly nedávné přestavby kotelny na sídlišti. Jeden tuto změnu vychvaloval, druhý poměrně důrazně kritizoval. Pokusíte se v případě volebního úspěchu tuto otázku otevřít (a v případě zjištění pochybení hledat kroky k nápravě)?

Určitě. Už teď nás sami kontaktují obyvatelé s tím, co vlastně chceme jako nová strana městu přinést. To je perfektní, aktivita obyvatel je to, co hledáme, podporujeme a potřebujeme. A nejinak je tomu i s obyvateli, kterých se nedávná přestavba kotelny týká. Mluvili jsme s nimi, víme o jejich problémech a chceme je řešit. Myslíme si, že jsou řešitelné.

Hlavním důvodem vzniku sdružení je snaha o zlepšení dialogu a navrácení kultury komunikace mezi zastupiteli Nového Knína. Zastupitelstvo tvoří základ směru kudy Novoknínsko půjde a bez dohody a slušné komunikace to nejde. Poslední 4 roky jsou toho velmi špatným příkladem.

Jsme sdružení aktivních občanů Novoknínska, kteří chtějí v našem regionu něco změnit k lepšímu.

Hádavý dialog mezi zastupiteli vedoucí k nečinnosti zastupitelstva jako celku.
Nedokončené, špatně realizované projekty s nedostatečným dozorem a dlouhodobě zanedbané město.

Jsme připraveni podpořit všechny, kteří s námi budou chtít pro náš region něco udělat.
Je zarážející, že dosavadní zastupitelstvo dosud nedokázalo stanovit postupy a pravidla podle kterých musí radnice, respektive starosta, jednat.

Nechceme:

  • Těžbu zlata.
  • Nedokončené a špatně realizované projekty s nedostatečným dozorem.
  • Zanedbané Novoknínsko.
  • Nekonstruktivní a hádavý dialog zastupitelů.

Chceme prosadit co nejvíce z našeho volebního programu, ale těšíme se i na podnětnou spolupráci s ostatními stranami, dobré nápady našich spoluobčanů a na oboustrannou komunikaci s občany.

Kontakt

Veškeré Vaše dotazy či připomínky rádi zodpovíme.
Rádi přivítáme zajímavé nápady či invenci z vaší strany.

Pište na e-mail: info@snknk.cz